Velkommen til KM-supervision og kursusvirksomhed, hvor jeg vægter nærvær, ordentlighed, etik og respekt. 

Kontakt mig i dag for individuel supervision og kurser. 

Nærværende supervisor og underviser.

Supervision

Jeg er uddannet supervisor ved Albatros og har specialiseret mig i individuel supervision med din arbejdsgruppe som reflekterende team. Har du behov for supervision alene, er det også en mulighed.

Sammen skaber vi et rum hvor der er nærvær,  højt til loftet og plads til fordybelse, som giver rum for udvikling og vækst til dig som person og som professionel.   

Jeg har igennem mange år arbejdet som socialrådgiver i praksis  med børn og unge i udsatte positioner og deres familier. Jeg ved derfor hvordan det er at arbejde med svære dilemmaer og komplekse problemstillinger og have mange "bolde i luften".

Kurser

Jeg er lektor fra Socialrådgiveruddannelsen og har i 8 år arbejdet med undervisning og udvikling af undervisning på grunduddannelsen og eftervidereuddannelsen.

Min tilgang kombinerer teori med praktiske værktøjer, skabt til at styrke din faglige udvikling. 

Som kursist vil du opleve, at kurserne er praksisnære og tager udgangspunkt i dine behov og arbejdsliv. Jeg ønsker med fokus på relevant teori og metode og dine egne cases fra praksis, at understøtte din oplevelse af, at det er relevant og nærværende og dermed nemt at tage med hjem, så viden bliver implementeret i din daglige praksis.

Det er muligt at få kurserne skræddersyede efter jeres behov og ønsker. Da jeg er en enmandsvirksomhed, har jeg ingen tung arbejdsgang og kan hurtigt udvikle kurser til de emner I har behov for at arbejde med.  

Supervision

Professionel supervision og kurser

Jeg tilbyder individuel og gruppe supervision til fagfolk inden for socialt arbejde, for at styrke deres praksis og refleksionsevner.

Som supervisor er jeg medvirkende til, at vi sammen skaber et rum, hvor der er højt til loftet, og hvor der er rart at være. Jeg tager ansvar for, at alle føler sig ordentligt behandlet, og at etikken er i orden.

Den erfaring jeg har med mig gør, at jeg ved hvordan det er at arbejde med svære dilemmaer og tunge, komplekse problemstillinger.

Jeg har derfor også forståelse for, og indsigt i, arbejdets mange facetter som gensidigt præger og præges af rammer og kultur i en given organisation.

Formålet med supervisionen er at vedligeholde og fremme faglighed og kvalitet i det professionelle arbejde. Ved at udvikle samarbejdet mellem faglighed og personlighed giver det mulighed for refleksion og fordybelse over den daglige praksis.

Supervisionsmetoden er primært individuel supervision i gruppe med brug af gruppen som reflekterende team - individuel supervision gives også ved behov.


Kurser 

Kurserne tager udgangspunkt i en vekselvirkning mellem undervisningen og praksisnære øvelser, som tager udgangspunkt i jeres behov som socialarbejdere. Min praksisnære tilgang fokuserer på at I arbejder med egne cases, så I nemt kan tage jeres viden og implementere i egen praksis.

Min undervisning skræddersyes efter jeres behov og praksis med dynamisk indhold baseret på det, der optager jer. Med tid til fordybelse, nærvær samt en tilgang præget af humor og varme.

Mulige emner:

  • Inddragelse af børn og unge i udsatte positioner, herunder inddragende metoder.  
  • Børnesamtalen.
  • Inddragelse af familie og netværk, herunder inddragende metoder.
  • Familierådslagning/Rådslagning som metode.
  • Kommunikation i socialt arbejde.
  • Tværfagligt samarbejde i socialt arbejde.
  • Hvordan udfærdiger du en god dagsorden og faciliterer et godt møde med mange interessenter.
  • Andet I er optagede af.

Coaching

Jeg tilbyder personlige samtaler til unge, voksne eller fagpersoner som står med udfordringer, hvor der er brug for et andet perspektiv. 

Dine udfordringer kan være af meget forskellig, det kan være i forhold til opdragelse af børn, personlige kriser, vanskeligheder i arbejdslivet eller i parforholdet.

Jeg tilbyder støttende samtaler, så du kan træffe det valg som er rigtigst for dig. Jeg vil hjælpe ved at guide dig gennem processen.

Hvorfor arbejde med mig


Personlig Tilgang

Jeg tilbyder supervision og skræddersyede kurser tilpasset jeres specifikke behov og mål. Jeres udvikling og trivsel er i fokus hos mig og jeg vil gøre mit ypperste for jeres fortsatte professionelle og faglige udvikling. 


Erfaren Facilitator

Jeg har mange års erfaring og ekspertise som supervisor og kursusleder. Du kan stole på min professionalisme og dedikation i din udviklingsproces.

Hvad siger tidligere deltagere

 "En god stemning"… "Helt "høj" efter supervisionen"… "Det skabte klarhed og en ny vej at gå"… "Dejligt at have tid til fordybelse med kolleger."… "Formen og strukturen kan temasætte nogle ting."… "Hæver problemstillinger op over dagligdagen."…  "Dejligt at der er humor"… "Du er en super supervisor: professionel, anerkendende og empatisk"

Hvem er jeg?

Mit CV:

Uddannelse

2016 - 2023   | Lektorgodkendt ved Den Sociale Højskole, Via University College

2014 – 2016 | Kandidat i socialt arbejde med speciale i Børn og Unge. | Aalborg Universitet

2008 – 2010 | Diplomuddannelse i Børn og Unge | Den Sociale Højskole

2001 – 2002 | Supervisor | Albatros i Aarhus

1987 – 1990 | Socialrådgiver | Den Sociale Højskole i Esbjerg

 

Erhvervserfaring

2002  ->        | Deltids selvstændig supervisor | Diverse familieafdelinger.

2016 - 2023 | Adjunkt og Lektor | VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen.

1990 - 2016 | Socialrådgiver inden for børne- og familieområdet | Myndighed, Familieplejekonsulent, Leder.

Udtalelser

Kundeanmeldelser til KM-supervision og kursusvirksomhed i Østbirk, Denmark

"En god stemning"… "Helt "høj" efter supervisionen"… "Det skabte klarhed og en ny vej at gå"… " "Hæver problemstillinger op over dagligdagen."…

Dejligt at have tid til fordybelse med kolleger."… "Formen og strukturen kan temasætte nogle ting."…

"Dejligt at der er humor"… "Du er en super supervisor: professionel, anerkendende og empatisk"

Kontakt

Ring til mig eller send mig en mail for yderligere informationer eller et uforpligtende møde.


Jeg står klar til at besvare dine spørgsmål og give dig den hjælp, du har brug for. Ring til mig eller send mig en mail.